Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Babicach jest najstarszą jednostką w gminie. Kroniki datują jej powstanie na rok 1916, czyli podczas I wojny światowej. Straż Ogniowa była w tym czasie jedyną legalną formacją polskojęzyczną uprawnioną do umundurowania, która z czasem stała się namiastką organizacji niepodległościowej.

 
Założyciele ówczesnej Straży Ogniowej
 

 

  • Ks. Jacenty Kopiński (proboszcz parafii)
  • Dionizy Zygmunt Lubicz Mogielnicki
  • Stanisław Blankenstein
  • Franciszek Deszcz
  • Tomasz Piekarczyk
  • Jan Urbańczyk
Wesele Jana Blankensteina
Wesele Jana Blankensteina (rok 1928)

Dzięki staraniom Dionizego Mogielnickiego i muzyka Antoniego Domagały, Straż Ogniowa posiadała swoją własną Orkiestrę Dętą.

Zawiązała się ona w roku 1926 i swoją działalnością sięgała aż do rozpoczęcia drugiej wojny światowej w 1939 roku. Dzięki zaangażowaniu wszystkich muzyków, orkiestra zarabiając zakupiła nowe instrumenty.

W roku 1934 stanęła pierwsza remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Wybudowana ona była ze środków pozyskanych przez strażaków ze sprzedawanych przez nich materiałów budowlanych. Stanęła ona na działce podarowanej OSP przez Honorowego Prezesa- Franciszka Piekarczyka.

Józef Paździor - Naczelnik OSP i Józef Taborski (rok 1938)

Sprzęt Ochotniczej Straży Pożarnej przed 1959 rokiem

Przed wojną straż posiadała sikawkę ręczną, ciągniętą przez konie, a następnie dwuosobową i czteroosobową. Sprzęt przechowywano w szopie i w budynku po kuźni.

Po wojnie, OSP otrzymało z Chrzanowa „doczkę”, czyli lekki terenowy samochód z motopompą, miejscem na sprzęt oraz ławeczkami dla strażaków.

Sikawka konna czteroosobowa
Lekki samochód Dodge

Źródłem jest książka wydana na 100lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach autorstwa Zenona Kędziory.