Standardy ochrony Dzieci i Młodzieży DDP I MDP

Standardy Ochrony Dzieci i Młodzieży DDP i MDP Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach zwane dalej Standardami zostały opracowane w związku z obowiązkami nałożonymi ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Standardy wraz ze wszystkimi załącznikami znajdziecie Państwo tutaj:

STANDARDY OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY DDP I MDP (34 pobrania )