W BUDOWIE

OSP Babice podczas sadzenia dębu na 100lecie ZOSPRP