Ogłoszenia

2023 – PODSUMOWANIE

Drodzy mieszkańcy Babic, Wygiełzowa oraz wszyscy obserwujący działalność naszej jednostki.
Właśnie rozpoczął się nowy, 2024 rok,
a więc nadszedł czas podsumować rok 2023.

DZIAŁANIA RATOWNICZO – GAŚNICZE

W roku 2023 strażacy z naszej jednostki do działań ratowniczo – gaśniczych, z remizy wyjeżdżali 27 razy.

Można śmiało powiedzieć, że był to dla nas najspokojniejszy od lat rok pod względem wyjazdów do działań.

 

Druhny i Druhowie z OSP Babice już nie pamiętają tak małej ilości wyjazdów do pożarów.

W roku 2023 interweniowaliśmy przy zaledwie dwóch pożarach:

 • Pożar pustostanu (ul. Mała w Rozkochowie)

 • Pożar słomy (ul. Wyszyńskiego w Babicach)

 

Zdecydowaną większość naszych działań stanowią Miejscowe zagrożenia. Do tego rodzaju interwencji byliśmy wzywani 25 razy.
Wypadki i kolizje drogowe – to zdarzenia do których łącznie udawaliśmy się najczęściej, a dokładnie 7 razy.

 

A jak się nasze interwencje prezentują w skali roku?

Z wyjątkiem września, kiedy nie odnotowaliśmy ani jednego wyjazdu, każdy miesiąc kończył się minimum jednym wezwaniem.

Najwięcej pracy mieliśmy w miesiącach styczeń i sierpień, w których do działań udawaliśmy się po 7 razy.

 

W minionym roku nie odnotowaliśmy Alarmów fałszywych.

 

82,82% wyjazdowości – oznacza to że na 33 wezwania do działań, odpowiedzieliśmy na 27. 6 razy z powodu niewystarczającej ilości strażaków, nie mogliśmy podjąć skutecznej interwencji.

 

Szczegółowy wykaz działań ratowniczo – gaśniczych:

 • Wypadki i kolizje drogowe – 7

 • Inne miejscowe zagrożenia – 6

 • Plamy oleju na drogach – 5

 • Powalone drzewa – 4

 • Gniazda owadów błonkoskrzydłych – 3

 • Pożary budynków – 1

 • Pożary traw – 1

ZABEZPIECZENIA I WYJAZDY GOSPODARCZE

OSP to nie tylko wyjazdy do działań ratowniczo gaśniczych.

W minionym 2023 roku mieliśmy 15 wyjazdów nie związanych z działaniami ratowniczymi.

 

6 zabezpieczeń różnego rodzaju imprez lokalnych takich jak festyny, wyścigi kolarskie, uroczystości państwowe.

Wyjazdy gospodarcze to nazwa, pod którą ukrywa się mnóstwo działań statutowych naszej jednostki, a w minionym roku było ich 9.

 

W okresie jesiennym nasi Druhowie 4-krotnie udali się do Szkoły Podstawowej w Babicach przedstawić uczniom działanie naszej jednostki.

W okresie świątecznym dołączyliśmy do mikołajkowej akcji charytatywnej i wraz z Świętym Mikołajem dostarczyliśmy prezenty dla dzieciaków z Domu Dziecka w Chrzanowie.

ĆWICZENIA I SZKOLENIA

W 2023 roku 4 razy braliśmy udział w różnego rodzaju ćwiczeniach:

 • 22.04.2023 – Powiatowe Manewry Ratownicze (Opuszczona Ciepłownie w Trzebini)
 • Ćwiczenia – 17.06.2023 – Ćwiczenia sportowo-pożarnicze MDP (KS Zagórzanka Zagórze)
 • Ćwiczenia – 20.08.2023 – Szkolenie z jazdy w terenie (OSP Zator)
 • 25.11.2023 – Ćwiczenia Ratowniczo-Techniczne (“AutoMajer Trzebinia)

 

W minionym roku 2 naszych druhów ukończyło Szkolenie podstawowe i czynnie bierze udział w działaniach ratowniczo gaśniczych. Dodatkowo, pod koniec roku dołączył do naszych szeregów Druh, który jednocześnie jest funkcjonariuszem PSP.

Oznacza to, że zyskaliśmy 3 strażaków mogących brać udział w działaniach.

 

Dodatkowo 4 strażaków z naszej jednostki w 2023 roku ukończyło Szkolenie Kierowców – konserwatorów.

ZAWODY

W pewien czerwcowy weekend na stadionie miejskim w Alwerni odbyły się XVII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze.

 

24 czerwca 2023 roku odbyła się rywalizacja drużyn seniorskich, w których wystawiliśmy jedną męską drużynę.

Nasi druhowie zajęli w tym dniu wysokie lokaty:

 • II miejsce w Gminie Babice
 • V miejsce w Powiecie Chrzanowskim

 

25 czerwca 2023 rywalizowali młodzi adepci pożarnictwa. Dzień ten był debiutem w zawodach dla naszych drużyn.

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zajęła odpowiednio:

 • V miejsce w Gminie Babice
 • XV miejsce w Powiecie Chrzanowskim

 

Dziecięca Drużyna Pożarnicza zajęła odpowiednio:

 • I miejsce w Gminie Babice
 • II miejsce w Powiecie Chrzanowskim

 

25 Maja 2023 roku 5 najaktywniejszych druhów i druhen naszej Dziecięcej Drużyny Pożarniczej wzięła udział w Grze terenowej w Parku miejskim w Skawinie.

 

9 Września z inicjatywy naszego Druha Piotra, na placu Mogielnickiego w Babicach miały miejsce Zawody DDP i MDP z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy.

MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA

Na koniec roku nasze sekcje MDP liczyły łącznie 34 osoby:

 • Sekcja Młodzieżowa (12-17 lat) – 16 osób
 • Sekcja Dziecięca (7-11 lat) – 18 osób

Dzięki prowadzonym zajęciom w Szkole Podstawowej w Babicach, w nasze szeregi wkroczyło 12 nowych adeptów pożarnictwa.

 

Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Babice aktywnie działają w życiu jednostki, poszerzają swoje umiejętności podczas zajęć MDP których łącznie było 10.

Godnie reprezentują swoją jednostkę podczas zawodów, akcji charytatywnych, uroczystości kościelnych i państwowych.

Młodzież dwukrotnie pomagała starszym kolegom przy pracach porządkowych w remizie.

 

Od nowego roku Drużyna ma swojego dowódcę, który może reprezentować ją przed zarządem OSP.

INWESTYCJE W SPRZĘT

W roku 2023 wzięliśmy udział w programie “Małopolskie Remizy”, dzięki czemu udało nam się wymienić szafy na ubrania specjalne, wymiana posadzki na żywiczą, odnowienie warsztatu.

 

Dzięki dotacji MSWiA oraz Urzędu Gminy Babice, przyczepę, która docelowo ma pełnić rolę przyczepy pompowej.

 

Dodatkowo zakupiliśmy:

 • Hełmy MDP “Płomyk” – 15 szt.
 • Polar MDP – 8 szt.
 • Podnośnik Hi-Lift – 1 szt.
 • Detektor prądu – 1 szt.
 • Koce gaśnicze – 2 szt.
 • Ubranie specjalne “NOMEX” 2cz. – 2 szt.
 • Buty specjalne – 1 para
 • Hełm Dragon HT 05 – 2 szt.
 • Mundur wyjściowy damski – 2 szt.
 • Polar OSP – 8 szt.

Kolejny rok za nami, a w nim łącznie 50 wyjazdów z remizy, z czego 27 na pomoc bliźnim.

Rok, w którym się rozwinęliśmy.

Rok, który pokazał nam w jakim powinniśmy zmierzać kierunku.

 

Teraz przed nami kolejny, 2024 rok.

Nowe wyzwania, nowe plany.

Stawiamy na młodych co przynosi efekty.

Chcemy ciągle się rozwijać, zwiększając nasze szeregi, poszerzać horyzonty o nowe specjalizacje.

Chcemy więcej się szkolić, aby w razie potrzeby pomóc wam w profesjonalny sposób.

Chcemy żeby w naszej okolicy zawsze było bezpiecznie, byśmy podczas działań ratowniczych spotykali się jak najrzadziej.

 

Mieszkańcom Babic, Wygiełzowa oraz wszystkim wspierającym i obserwującym naszą jednostkę życzymy wszelkiej pomyślności w 2024 roku!!!

Wyjazdy OSP Babice w 2023

 1. Miejscowe zagrożenie – 04.01.2023 – Kolizja drogowa (Obwodnica Babic)
 2. Miejscowe zagrożenie – 15.01.2023 – Przewrócone ogrodzenie (Plac Mogielnickiego w Babicach)
 3. Miejscowe zagrożenie – 20.01.2023 – Drzewo na jezdni (ul. Piastowska w Babicach)
 4. Miejscowe zagrożenie – 21.01.2023 – Zwisające pod ciężarem śniegu przewody telekomunikacyjne nad jezdnią (ul. Zatorska w Olszynach)
 5. Miejscowe zagrożenie – 21.01.2023 – Powalone drzewa (DW 780 Wygiełzów-Żarki)
 6. Miejscowe zagrożenie – 21.01.2023 – Zerwana linia telekomunikacyjna (ul. Chmielnik w Zagórzu)
 7. Miejscowe zagrożenie – 23.01.2023 – Pomiar tlenku węgla (ul. Krakowska w Babicach)
 8. Miejscowe zagrożenie – 03.02.2023 – Kolizja (ul. Krakowska w Babicach)
 9. Miejscowe zagrożenie – 12.02.2023 – Wypadek (ul. Zakopiańska w Babicach)
 10. Miejscowe zagrożenie – 23.02.2023 – Potrącenie sarny (Obwodnica Babic)
 11. Miejscowe zagrożenie – 26.02.2023 – Plama oleju (ul. Stroma w Babicach)
 12. Wyjazd gospodarczy – 09.03.2023 – OTWP – etap powiatowy (KP PSP Chrzanów)
 13. Miejscowe zagrożenie – 15.03.2023 – Sarna w studni (ul. Krakowska w Babicach)
 14. Wyjazd gospodarczy – 15.04.2023 – Akcja “Sprzątanie Świata” (Orlik Babice)
 15. Ćwiczenia – 22.04.2023 – Powiatowe Manewry Ratownicze (Opuszczona Ciepłownie w Trzebini)
 16. Miejscowe zagrożenie – 29.04.2023 – Kolizja drogowa (Obwodnica Babic)
 17. Zabezpieczenie – 30.04.2023 – Rodzinny Rajd Rowerowy (Babice-Wygiełzów)
 18. Zabezpieczenie – 14.05.2023 – Wyścig MTB (Wygiełzów- Babice)
 19. Miejscowe zagrożenie – 22.05.2023 – Plama oleju (ul. Krakowska w Babicach)
 20. Zawody – 27.05.2023 – Gra Terenowa MDP (Park miejski w Skawinie)
 21. Miejscowe zagrożenie – 28.05.2023 – Plama oleju (ul. Babicka w Rozkochowie)
 22. Wyjazd gospodarczy – 27.05.2023 – Gra terenowa dla MDP Babice (Skansen Wygiełzów)
 23. Wyjazd gospodarczy – 12.06.2023 – Dzień Dziecka (Szkoła Podstawowa w Babicach)
 24. Miejscowe zagrożenie – 13.06.2023 – Zerwany przewód telekomunikacyjny (ul. Skansenowa w Wygiełzowie)
 25. Ćwiczenia – 17.06.2023 – Ćwiczenia sportowo-pożarnicze MDP (KS Zagórzanka Zagórze)
 26. Zawody – 24.06.2023 – Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP (Stadion Miejski w Alwerni)
 27. Zabezpieczenie – 24.06.2023 – Powitanie Lata (Pl. Mogielnickiego w Babicach)
 28. Zawody – 25.06.2023 – Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP (Stadion Miejski w Alwerni)
 29. Miejscowe zagrożenie – 25.07.2023 – Gniazdo os (ul. Skansenowa w Wygiełzowie)
 30. Miejscowe zagrożenie – 05.08.2023 – Powalone drzewo (ul. Wilcze Doły w Babicach)
 31. Miejscowe zagrożenie – 10.08.2023 – Gniazdo szerszeni (Skansen w Wygiełzowie)
 32. Ćwiczenia – 20.08.2023 – Szkolenie z jazdy w terenie (OSP Zator)
 33. Pożar – 20.08.2023 – Pożar pustostanu (ul. Mała w Rozkochowie)
 34. Pożar – 26.08.2023 – Pożar słomy (ul. Wyszyńskiego w Babicach)
 35. Miejscowe zagrożenie – 27.08.2023 – Powalone drzewo (ul. Oświęcimska w Wygiełzowie)
 36. Miejscowe zagrożenie – 30.08.2023 – Wypadek drogowy (Obwodnica Babic)
 37. Miejscowe zagrożenie – 31.08.2023 – Gniazdo OS (Skansen Wygiełzów)
 38. Zabezpieczenie – 02.09.2023 – Festyn (Orlik Babice)
 39. Zabezpieczenie- 03.09.2023 – Pożegnanie Lata (Pl. Mogielnickiego w Babicach)
 40. Zawody – 09.09.2023 – Światowy Dzień Pierwszej Pomocy – Zawody MDP i DDP (Pl. Mogielnickiego w Babicach)
 41. Miejscowe zagrożenie – 14.10.2023 – Plama oleju (DW781 Wygiełzów-Płaza)
 42. Wyjazd gospodarczy – 20.10.2023 – Zajęcia z pierwszej pomocy (Szkoła Podstawowa w Babicach)
 43. Wyjazd gospodarczy – 23.10.2023 – Zajęcia z pierwszej pomocy (Szkoła Podstawowa w Babicach)
 44. Wyjazd gospodarczy – 06.11.2023 – Zajęcia z pierwszej pomocy (Szkoła Podstawowa w Babicach)
 45. Wyjazd gospodarczy – 09.11.2023 – Zajęcia z pierwszej pomocy (Szkoła Podstawowa w Babicach)
 46. Zabezpieczenie – 11.11.2023 – Święto Niepodległości (Kościół Parafialny w Babicach)
 47. Miejscowe zagrożenie – 17.11.2023 – Plama oleju (ul. Krakowska w Babicach)
 48. Ćwiczenia – 25.11.2023 – Ćwiczenia Ratowniczo-Techniczne (“AutoMajer Trzebinia)
 49. Wyjazd gospodarczy – 17.12.2023 – Mikołajki (Dom Dziecka w Chrzanowie)
 50. Miejscowe zagrożenie – 28.12.202 – Wypadek drogowy (ul. Lipowiecka, Płaza DW781)

 

RAZEM – 50

Pożary – 2

Miejscowe zagrożenia – 25

Alarmy fałszywe – 0

Zabezpieczenia i wyjazdy gospodarcze – 15

Ćwiczenia – 4

Zawody – 4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *